Begrijpend lezen werkt ook bij Bijbel lezen.

Visie voor de kerk helpt je met de Blauwdruk te focussen op de Bijbel.

Met de Blauwdruk ontdek je welke vragen relevant zijn om te stellen tijdens het bijbellezen.


bijbelstudiebladvinkje
contextvragen + 9 themalijnen door de Bijbel heen.

vinkje
gericht op wat, waaom en hoe (begrijpend Bijbellezen)

vinkje
voor jong en oud

vinkje
zoekend, kort - of langgelovig

vinkje
alleen, kleine groep of grotere groep
Waarom lezen met de Blauwdruk ?   Visie = "Grote gebod"

hartMat. 22:37-40 Bijbel in gewone taal:
Jezus antwoordde: 'De eerste en belangrijkste regel is deze: «De Heer is je God. Je moet van hem houden met je hele hart, met je hele ziel, en met je hele verstand.»
Maar de tweede regel is net zo belangrijk: «Van de mensen om je heen moet je evenveel houden als van jezelf.»
Die twee regels zijn de basis van de wet en van de andere heilige boeken'.   Missie = "Grote opdracht"

pijlMat. 28: 16-20 Bijbel in gewone taal:
De elf leerlingen gingen naar Galilea. Ze gingen naar de berg die Jezus genoemd had. Toen ze Jezus zagen, knielden ze voor hem. Maar sommige leerlingen twijfelden. Jezus kwam dichterbij en zei tegen de leerlingen:
'God heeft mij alle macht gegeven, in de hemel en op de aarde. Jullie moeten naar alle volken gaan, zodat iedereen mijn leerling kan worden. Jullie moeten de mensen dopen in de naam van de Vader en van de Zoon en van de heilige Geest. Leer de mensen om zich te houden aan alles wat ik jullie verteld heb. En vergeet nooit: ik ben altijd bij jullie, totdat de nieuwe wereld komt.'

Blauwdruk in alle fasen in het geloofsleven


fasen


Wil je verder verdiepen in het Bijbellezen?
Gebruik dan de infografic Blauwdruk4U.


  Om verbanden te leggen stel je vragen wat, waarom en hoe- vragen
  bij de 10 relationele principes.
Symbolen

speaker img

Wat heb je gelezen over God en Zijn plan?

speaker img

Wat heb je gelezen over vertrouwen/geloven?

speaker img

Welke kado's en beloften, maar ook waarschuwingen en straf van God staan er in de tekst?

speaker img

Waar wordt voor gebeden?

speaker img

Wat is het probleem in het verhaal?

speaker img

Hoe wil God dat we leven?
(Bijv: omgaan met relaties, geld, seksualiteit, macht, status)

speaker img

Wat staat er in de Bijbel wat ons helpt om stand te houden om God, onze naaste als onszelf lief te hebben?

speaker img

Waarvoor komen we met elkaar samen?

speaker img

Wat staat er in de tekst wat er wordt doorgegeven?

Foto'sblauwdrukgroep

Blauwdrukgroep
blauwdrukgroep

Blauwdrukgroep

bijbel

Bijbellezen

"Groei in geloof door te leren Bijbellezen"Doe mee !

Contact

Heb je vragen, aanvullingen, mis je tussenstappen die nog ontwikkeld kunnen gaan worden?
Wil je ervaringen delen, getuigen van wat God heeft gedaan
of wil je materialen aanbieden die verder ontwikkeld zijn vanuit het materiaal op de site?
Neem dan contact op via contact@visievoordekerk.nl.

Voor een persoonlijke uitleg en/of groepsuitleg neem ook gerust contact op.


Wil je weten wat de ervaringen zijn op de zondagsschool met talent gericht uitwerken van het Bijbelverhaal n.a.v. de Blauwdruk, neem contact op, want er ligt een draaiboek voor je klaar!

Ook ligt er uitgewerkt plan voor een gemeentemodel met de Blauwdruk.