ReactiesReactie op de vraag: 'Wat is de meerwaarde om met de Blauwdruk de Bijbel te lezen?'

- De Bijbeltekst wordt op 9 thema's uitgediept.
- Anders is het al snel tekstinterpretatie en dat het gesprek een bepaalde richting op gaat, maar nu kijk je 'wat staat er echt?'
- Bij Bijbelstudieboekjes is het vaak verklarend, of een eenzijdige toepassing, nu spreekt de tekst zelf (niet theologisch of een thema) en komen we tot conclusie/inzicht. Verdiepend kunnen we samen moeilijkere teksten doen.
- Wanneer ik alleen de Bijbel las, snapte ik nog niet altijd wat er stond, maar nu is Bijbel lezen leuk! Het is makkelijker door dit hulpmiddel.
- Door samen te overleggen, diepen we de tekst uit en gaat het leven.
- Door de Blauwdruk onthoud ik beter waar het over ging en begrijp ik het ook beter.
- Het is een eenvoudige basiskapstok om de Bijbel begrijpend te lezen.
- De dynamiek van het groepsgesprek helpt erbij: de context, vragen die verdiepen en met elkaar lezen.
- Iedereen kan meedoen, of je het nu wel of niet hebt voorbereid, hoog/laag IQ. De voorbereiding thuis helpt wel mee.
- Het is de kracht van kerk zijn, samen de Bijbel lezen.
- Het is heel toegankelijk.
- Tekst ontleding met de Blauwdruk, waarbij de Blauwdruk als kapstok is geautomatiseerd, geeft ruimte om dieper op de tekst in te gaan.
- Soms gaat het gesprek bij de tekst wisselend in tempo. Sturen met behulp van de Blauwdruk is dan gewenst.
- Het lukt om te activeren om thuis ook te gaan lezen. De eerste keer was het thuislezen nog niet gelukt, de 2e keer was het geprobeerd, de 3e keer was het voorbereid.
- Het opschrijven bij de Blauwdruk zou een hulpmiddel kunnen zijn. Dan wordt het nog beter.
- Door bij de tekst cijfertjes in kleur te zetten zie je de lijn in de teksten.
- De kleurtjes leggen de verbanden.
- We missen het, 3 weken is maximaal om elkaar niet te zien.
- Voor ervaren Bijbellezers: met de Blauwdruk gaan ze de tekst anders lezen. Voor beginnende Bijbellezers: de Blauwdruk is een handvat om door de Bijbel te komen. Het is voor elke doelgroep."Gezellig dat je er bent." "Goed om je weer te zien." "koffie of thee?" "Ik heb het gemist om weer bij elkaar te zijn."
De Blauwdrukgroep, als pilotgroep begonnen om de Bijbel te leren lezen met zoekers, is een hechte, easy-going groep geworden. De Blauwdruk is een Bijbelleeswijzer met categorieën om de Bijbel te gaan begrijpen. En vanuit inzicht maken we toepassingen.
Het is een gezellig geroezemoes, belangstellend naar elkaars wel en wee. De koffie en thee staan op tafel, de koek gaat rond, we gaan beginnen. Na het openingsgebed leest ËËn van de medewerkers van de groep de Bijbeltekst met intonatie voor. Vervolgend gaan we vers voor vers langs. Met elkaar categoriseren we de tekst in een groepsgesprek. Daarna leggen we met elkaar de verbanden in de tekst: waarom...? omdat.... En wat nemen we mee in het dagelijks leven? Iedereen kan meedoen met het groepsgesprek, omdat de Blauwdruk eenvoudig in gebruik is.
Na wat oefenen begint het thuis zelf Bijbellezen ook iets meer vorm te krijgen. Bijbel lezen blijkt leuk en boeiend, het raakt het hart.
Het afgelopen jaar hebben een paar deelnemers hun vertrouwen op Jezus gesteld en zijn gedoopt. Bijzonder om te ervaren hoeveel God van elke deelnemer houdt.(opmerking: de naam 'theedoos' is de oude benaming van de 'blauwdruk')De theedoos moet je gewoon oefenen en dan kun je het voor altijd.
(reactie kind)N.a.v. feedback van het gebruik van het theedoos-concept:
Vernieuwingen:
- 3 fases uitleggen om echt te doorlopen: ontdekken, begrijpen, toepassen
- Voorkeuze maken uit de categorieën
- Context plenair doen
- Tijdsindeling
- Optie elke groep 1 persoon die het theedoosconcept goed snapt of juist mensen aanleren dat het leren stellen van vragen bij de tekst helpt.
Doorgaan met ...:
- Powerpoint theedoos tijdens de eerste keer gebruiken
- Verdieping en begrijpen Bijbel wordt positief ervaren, om daarna toepassingen en ervaringen te delen
- Voordoen - nadoen
- Interactie - fellowship
- Bruikbaar van jong tot oud, voor gelovige en zoekers"Onze kinderen vinden het zo leuk bij de zondagsschool, de Bijbelverhalen en de hoeken...er is zelfs een zandtafel. Ze willen nog wel een keer komen." (Gasten met kinderen in de onderbouw-leeftijd)Leuk om aan tafel met de kinderen in gesprek te gaan m.b.v. het theedooskaartje.
Onze jongste van 7 concludeerde als toepassing voor nu (na de waarom-vraag uit het verhaal van Gideon): "We hebben een goed voorbeeld nodig, want anders blijven we niet dichtbij God."Tijdens de zondagochtenddienst is ervaring opgedaan met de theedoos.
Aan tafels zijn, n.a.v. de voorgelezen Bijbeltekst (een heel hoofdstuk uit de Bijbel), de pictokaartjes met vragen besproken.
Reacties vanuit de gemeente:
De eerste ervaring is dat het een fijne, eenvoudige methode is. Gestructureerd, dus niet meer even snel een tekst lezen, maar gericht met vragen lezen. Verdiepend. Zelf in staat worden gesteld om de Bijbel te leren lezen. Iedereen kan meedoen met het gesprek. Het is wel prettig om iemand aan tafel te hebben die ook nog wat extra uitleg kan geven. Er worden echt persoonlijke toepassingen gemaakt. Persoonlijke ervaringen worden makkelijker gedeeld. Het is leuk om te weten hoe de kinderen op de zondagsschool dus ook al leren met de tekst om te gaan.
⇒ tip vanuit visie voor de kerk: het is een optie om vooraf toerusting over de gehele context te geven aan oudsten en kringleiders, die verspreid zitten in de groepjes, om te kunnen aanvullen/bijsturen als het nodig is.Ervaring van een zondagsschoolleidster:
het gaat steeds meer leven bij de kinderen, ze kunnen steeds beter antwoord geven om de Bijbeltekst te begrijpen.De theedoos werkt het beste als er voorafgaand aan het Bijbelverhaal enkele kaartjes/vakjes zijn neergelegd,
zodat ze echt gericht luisteren.
De 6-jarigen stellen nu ook vragen terug, waardoor er hele leuke gesprekjes ontstaan.
Kinderen onthouden de verhalen nu beter en ze hebben er een goede verwerking bij, waarbij er uiteraard bij de jongsten nog wel meegespeeld moet worden in de toneelhoek.
Door het gebruik van de I-pad met de vertelplaten, scheelt het in kosten (printen en lamineren).
Het planbord bij de 4-6 jarigen geeft zo'n overzicht, structuur en rust voor de kinderen en de leiding.
Het is ook leuk dat kinderen een keuzemogelijkheid hebben.
Tip: Bijbelse puzzels maken op de I-pad vinden de jongste kinderen heel erg leuk!
(evaluatie na een half jaar uit het team leiding van de 4-6 jarigen)Onze dochter (6 jaar) vertelde tijdens het avondeten terug aan de hand van de theedooskaarten wat ze in de kerk had geleerd over het Bijbelverhaal. Het was echt een kapstok voor haar! (moeder)Wat ik belangrijk vind in de opbouw van de site is dat de essentie van een levende gemeenschap van leerlingen van God zichtbaar wordt in de 3 pijlers; bijbel lezen, gaven en talenten kennen en ontwikkelen en leiderschap.
Op die pijlers bouw je een toegankelijke, gestructureerde en goed samenhangende set van informatie (en aanmoediging) op. De uitleg is helder en heel concreet en ook de tips en ideeën zijn gemakkelijk op te pakken en concreet te gebruiken. Daarmee omzeil je het gevaar van de pijlers op abstract niveau uitwerken, waar we het allemaal mee eens zijn (!) zonder dat je er in praktische zin mee uit de voeten kan.
Daarnaast ben je expliciet in hoe je tegen rolverdeling (onder meer van oudsten) aankijkt zonder daar wettisch in te zijn en bezoekers van de website af te schrikken.
Ik ben onder de indruk gekomen van de gedegen opbouw en samenhang, maar vooral de passie voor de Heer die uit alles spreekt.
Ellen
Keuzemenu 'de blauwdruk'

Bijbel lezen
(in)zicht krijgen op God door Bijbel
te lezen
Persoonlijk leven
(in)zicht krijgen op Gods werk in
je eigen leven


Gemeente
(gaven inzetten en leiderschapsontwikkeling)
(in)zicht krijgen op Gods werk in en
door de gemeente,
weten waar de gemeente mee bezig is