Van wie?

TerenaIk ben Terena Spijker-Kroon. Nadat ik een boekje had geschreven voor kring- en kinderwerkleiders, vond ik dat het nog te complex was. Mijn verlangen was om eenvoudig mee te bouwen aan Gods Koninkrijk.
Al lezende in de Bijbel ben ik gaan analyseren welke vragen de basisvragen er zijn. Dus op welke vragen geeft de Bijbel door alle Bijbelboeken/genres heen antwoorden.

Lang heb ik gebeden of God een manier wilde geven, zodat ik mocht laten zien wat ik aan rode lijnen en samenhang zag als ik de Bijbel las.
Nadat Hij de ingeving gaf voor een 3D werkstuk met daarin een theedoos verwerkt, werd de bijnaam al snel 'de theedoos'.
Ik ben veel mensen ook dankbaar voor hun hulp, verfrissende input en/of feedback.

Met 'de theedoos' heb ik allerlei try outs mogen doen:
- leeftijd: van kleuters tot volwassen.
- organisatievorm (groepsgrootte en locatie): samen, klein groepje, grotere groep en hele gemeente tijdens de zondagochtenddienst, zendeling, maar ook bij ons thuis in het gezin.
- geloof: zoekers, beginnend Bijbellezers, christenen.

Het raakte me hoe eenvoudig, verrassend en boeiend Bijbellezen werd en mensen geraakt werden door Gods Woord, omdat ze het begrepen en dat hun leven gaven aan Jezus.

Langzaam ontstond een visionair plan, verschillende items worden inmiddels uitgevoerd, voor andere items is het biddend zoeken wat Gods leiding ermee zal zijn.
Omdat door de hele Bijbel heen de antwoorden te vinden zijn op de basisvragen, werd het tijd voor een nieuwe, echte naam: 'de blauwdruk'!

Keuzemenu 'de blauwdruk'

Bijbel lezen
(in)zicht krijgen op God door Bijbel
te lezen
Persoonlijk leven
(in)zicht krijgen op Gods werk in
je eigen leven


Gemeente
(gaven inzetten en leiderschapsontwikkeling)
(in)zicht krijgen op Gods werk in en
door de gemeente,
weten waar de gemeente mee bezig is